ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการยุวทูตสร้างภาพลักษณ์

โครงการยุวทูตสร้างภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์