ภาษาสร้างสรรค์ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

กิจกรรม "การบรรยาย เรื่องภาษาสร้างสรรค์ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์"

คุณจเด็จ กำจรเดช  และคุณจำลอง ฝั่งชลจิตร 

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง