ขอแสดงความยินดีคุณครูพรพรรณ แก้วนาเส็ง

ขอแสดงความยินดีคุณครูพรพรรณ แก้วนาเส็ง ได้รับคัดเลือก คัดสรร เข้ารับพระราชทาน

โล่เชิดชูเกียรติ ครูดีเด่นประจำปี 2560

จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10

ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา 

วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2560