ยินดีต้อนรับคณะครูและบุคลากร

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ยินดีต้อนรับคณะครูและบุคลากร

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง