อิ่มสุข งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ

บรรยากาศ งานเลี่้ยงอำลาเกษียณอายุราชการ

28 กันยายน 2560

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง