อบรมธรรมศึกษาชั้นตรี

อบรมธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปีการศึกษา 2560

การเขียนกระทู้ธรรมเพื่อสอบธรรมศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง