กิจกรรมเรียนเสริมปิดภาคเรียนครั้งที่2

กิจกรรมเรียนเสริมปิดภาคเรียนครั้งที่ 2

วันที่ 18-21 ตุลาคม 2560

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง