พิธีวางพวงมาลาน้อมเกล้าถวายราชสักการะ

พิธีวางพวงมาลาน้อมเกล้าถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม 2560