พิธีถวายดอกไม้จันทร์(ทุ่งแจ้ง)

พิธีถวายดอกไม้จันทร์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ณ พระเมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทร์

26 ตุลาคม 2560  สนามกีฬาทุ่งแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง