กิจกรรมร่วมทอดกฐินสามัคคี

กิจกรรมร่วมทอดกฐินสามัคคี 

29 ตุลาคม 2560

ณ วัดสาริการาม อ.เมือง จ.ตรัง