ประชุมครูและบุคลากร 2/2560

ประชุมครูและบุคลากร  ประจำปีการศึกษา 2/2560

วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ณ หอประชุม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง