อบรมธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปี2560

อบรมธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปี2560การเขียนกระทู้ธรรมเพื่อสอบธรรมศึกษา

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๔

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง