พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 เนื่องใน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง