มอบเกียรติบัตรโครงการพลังเครือข่ายเยาวชนกรมการค้าภายใน

 

มอบเกียรติบัตรโครงการพลังเครือข่ายเยาวชนกรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค 

ประจำปีการศึกษา 2560