กิจกรรมค่ายศิลปะ

  กิจกรรมค่ายศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง