ศึกษาดูงานโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ จังหวัด นครศรีธรรมราช