"การผลิบานไม่รู้จบ"

ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี  การเสวนาวรรณกรรมและนิทรรศการศิลปะ"การผลิบานไม่รู้จบ"

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง