วันกำเนิดโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ประธานในพิธีโดย นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี  ผอ.สพม.13 

เนื่องวันกำเนิดโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2560 ครบรอบปีที่ 81 

20 พฤศจิกายน  2560