ยินดีต้อนรับ"ศรีตรังเกมส์"กาบัดดี้

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดเลือกภาค 4

"ศรีตรังเกมส์"กาบัดดี้

ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560

ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง