ตักบาตรธรรมยามเช้า

 

ตักบาตรธรรมยามเช้า ตั้งแต่เวลา 07.00 -07.30 น (ทุกวันศุกร์)

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง