มอบเกียรติบัตรการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10