ขอแสดงความยินดีผลการแข่งขันแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 29

ขอแสดงความยินดีโล่รางวัลชนะเลิศ กับนายวศิน ฉันทศาสตร์รัศมี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ผลการแข่งขันแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 29

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา