มอบเกียรติบัตรการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14

ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์

ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

9-10 ธันวาคม 2560