มอบเกียรติบัตรการแข่งขันตอบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันตอบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในงาน "รับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย ครั้งที่ 4"