พุธเช้าข่าวรร. และพุธเช้าข่าวสพฐ.

"พุธเช้าข่าวรร."  ออกอากาศประจำทุกวันพุธ เวลา 07.30น.-08.00น.

และ ต่อด้วยรายการ "พุธเช้าข่าวสพฐ."  เวลา 8.00น. -9.00น.

กับโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

สพม.13