ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

     >> ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.)

     >> ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

     >> ห้องเรียนพิเศษจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

     >> ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.)

     >> ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

     >> ห้องเรียนพิเศษจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)


บัญชีรายชื่อสำรอง

     >> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

     >> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

พิธีเปิดและร่วมรับเสด็จมกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซีย

พิธีเปิดและร่วมรับเสด็จมกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

ในโอกาสเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "สานสายใยแด่น้องกำพร้า จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1 "

วันที่ 14 มกราคม 2561 

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง