พิธีเปิดและร่วมรับเสด็จมกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซีย

พิธีเปิดและร่วมรับเสด็จมกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

ในโอกาสเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "สานสายใยแด่น้องกำพร้า จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1 "

วันที่ 14 มกราคม 2561 

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง