ขอแสดงความยิินดีการแข่งขันโกลด์ฟิงเกอร์ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จรายการแข่งขันโกลด์ฟิงเกอร์ระดับประเทศ

เกมส์มือทองทลายตึก รุ่นโอเพ่น

กรุงเทพมหานคร