ขอแสดงความยินดีนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ท่านผู้อำนวยการนายสุรศักดิ์ ยี่หลัก

มอบช่อดอกไม้และเงินขวัญถุง 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ และประเทศนิวซีแลนด์