รางวัลชนะเลิศกิจกรรมโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ กิจกรรมโครงการ ประกวดภาพยนตร์สั้น Sci-Fi ล้านนา Banpin Festival 2017

ได้รับรางวัลชนะเลิิศพร้อมเงินรางวัล จัดโดยมูลนิธิธรรมไทย สภาวัฒนธรรมบ้านปิน บริษัทถ่าน(ประเทศไทยจำกัด)

การรถไฟแห่งประเทศไทย สภาองค์กรชุมชนข่ายหลานเมืองแพร่  แพร่รีวิว สายชนวน โปรดักชั่น