ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

     >> ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.)

     >> ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

     >> ห้องเรียนพิเศษจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

     >> ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.)

     >> ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

     >> ห้องเรียนพิเศษจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)


บัญชีรายชื่อสำรอง

     >> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

     >> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รางวัลชนะเลิศกิจกรรมโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ กิจกรรมโครงการ ประกวดภาพยนตร์สั้น Sci-Fi ล้านนา Banpin Festival 2017

ได้รับรางวัลชนะเลิิศพร้อมเงินรางวัล จัดโดยมูลนิธิธรรมไทย สภาวัฒนธรรมบ้านปิน บริษัทถ่าน(ประเทศไทยจำกัด)

การรถไฟแห่งประเทศไทย สภาองค์กรชุมชนข่ายหลานเมืองแพร่  แพร่รีวิว สายชนวน โปรดักชั่น