มอบเกียรติบัตรการแข่งขันอัจฉริภาพทางคณิตศาสตร์

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันอัจฉริภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ในงานเปิดบ้านพรศิริกุลแห่งความสุข (ผลการแข่งขันเหรียญทองชนะเลิศ)