กิจกรรมวันตรุษจีนประจำปีการศึกษา2561

15 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมวันตรุษจีนประจำปีการศึกษา2561

ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษาจีน 

ณ โรงเรียนสภาราขินี จังหวัดตรัง