พิธีประกาศผลและมอบเกียรติบัตร

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พิธีประกาศผลและมอบเกียรติบัตร

การประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

วันที่ 13 พฤษภาคม 2561