การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.13

การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง