การประกวดกิจกรรมประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

ด้วยสพม.13 จัดการประกวดกิจกรรมประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ระดับม.ต้น รางวัลชนะเลิศ หนังสือเล่มเล็ก "คอซิมบี้ เจ้าเมืองตรัง" และระดับม.ปลาย รางวัลชนะเลิศ หนังสือเล่มเล็ก "ค้นรอยตรัง ถ้ำเขาสามบาตร"