ค่ายวิทยาศาสตร์รวม

พิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์รวม นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE  เครือข่ายภาคใต้ตอนบน (ค่ายย่อย จังหวัดตรัง)

ระหว่างวันที่่ 28-30 มิถุนายน 2561

ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดรัง