กิจกรรมปลูก"ต้นรวงผึ้ง"

 กิจกรรมปลูก "ต้นรวงผึ้ง"พรรณไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10

ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

5 กรกฎาคม 2561