กิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบ PISA

กิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบ PISA ด้านความรู้เรื่องการอ่าน

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง