พิธีแห่เทียนพรรษา สภาราชินีวิถีพุทธ

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ณ วัดควนวิเศษ   อ.เมือง จ.ตรัง