พิธีประกาศมอบรางวัลแก่นักเรียน

มอบรางวัลแก่นักเรียนการแข่งขันกิจกรรม คอรสเวิร์ดเกม เอเมท คำคมและโซโดกุแห่งประเทศไทย 

ร่วมกับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริษัทแบรนด์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนสภาราชินี จ้งหวัดตรังได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประเภท Gold Finger รุ่นโอเพ่น ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจาก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ