มอบเกียรติบัตรงานวันวิชาการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ

มอบเกียรติบัตรงานวันวิชาการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเครือข่ายภาคใต้ตอนบน

ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน