มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลการแข่งขันประกวด วงดนตรี

มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลการแข่งขันประกวด วงดนตรี Sprite Music Contest 2018 

จัดโดย เครื่องดื่มสไปรท์ ร่วมกับ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน)