ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสินการแข่งขัน

 

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสิน

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ศูนย์การแข่งขัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง