ยินดีต้อนรับผู้บริหาร คุณครู นักเรียน

ยินดีต้อนรับผู้บริหาร คุณครู นักเรียน จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา 

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง