มอบเกียรติบัตรเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

มอบเกียรติบัตรเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561