เปิดโลกการอ่าน

"เปืดโลกการอ่าน เยือนถิ่นตรัง เพิ่มพลังการเขียน"

โดยคุณขจรฤทธิ์ รักษา  นักเขียนชาวตรัง รางวัลศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ 

บรรณาธิการ เจ้าของสำนักพิมพ์บ้านหนังสือ

26 กันยายน 2561 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง