ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.

ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย1 วิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2561

ศูนย์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง    ระหว่างวันที่ 5-20 ตุลาคม 2561  ณ โรงแรมธรรมรินทร์  จังหวัดตรัง