ประชุมครูและบุคลากร2/2561

ประชุมครูและบุคลากร เตรียมความพร้อมเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2/2561

และยินดีต้อนรับคุณครูบุคลากรใหม่ทุกท่าน

วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง