กิจกรรมค่าย "ปลูกฝัน ผลิบาน สายธารกวีตรัง"

กิจกรรมค่าย "ปลูกฝัน ผลิบาน สายธารกวีตรัง"

  ณ หอประชุม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง