ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ยินดีต้อนรับ นายขจรจิตร ตะหมัง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561