พิธีปฏิญาณตนผู้บำเพ็ญประโยชน์

พิธีปฏิญาณตนของสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์  รุ่นกลาง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง